19 januari
2016

Awards

Winnaars 2014

ID Award

“De ID-award is toegekend aan zorgondernemer Peter de Koning omdat hij met het medisch team van Oogziekenhuis Zonnestraal innovatief ondernemerschap heeft getoond. Hij heeft dit gedaan binnen een sector waar innovaties, vanwege complexe regelgeving en besluitvorming, soms moeizaam tot stand komen. De stelselmatige investering in hoogwaardige apparatuur, ICT en specialistische kennis van oogartsen, liggen ten grondslag aan de versnelde introductie van deze innovatieve behandeling. Met de introductie is een breder maatschappelijk belang gediend. Het is immers een innovatie die daadwerkelijk 'life changing' is voor mensen. De innovatie geeft het zicht aan blinde mensen terug en draagt zo bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Dat deze behandelmethode dankzij Oogziekenhuis Zonnestraal nu ook voor Nederlandse patiënten toegankelijk is zeer lovenswaardig.”


3e Dinsdag Award

“Wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie, Henk Kool, zette de stad Den Haag internationaal steviger op de kaart. Met succes weet hij organisaties vanuit de hele wereld aan Den Haag te binden. Opvallend succes is het naar Den Haag halen van 62 Chinese bedrijven. Kool is ook namens de stad actief op Europees niveau. Dat uit zich in zijn nauwe betrokkenheid bij Eurocities en Euregio’s.

Met zijn ondernemende visie zet Kool zich in om de Haagse economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Hij focust daarbij op een aantal economische pijlers waarin Den Haag sterk is: 'olie en gas', 'pensioenfondsen', 'ICT en telecom' en 'safety en security'.

Al sinds de jaren ’70 heeft de initiatiefrijke Kool veel voor de stad Den Haag betekend. Hij zou dan ook bijna een oeuvre award verdienen. De jury is van mening dat Kool een krachtig voorbeeld is voor succesvol ondernemerschap in de publieke sector. Henk Kool is dan ook terechte winnaar van de 3e Dinsdag Award 2014.”


LEF Award

“Hans Biesheuvel was voorzitter van MKB Nederland, maar vertrok voortijdig uit onvrede met de gang van zaken binnen de organisatie. Enige tijd later maakte hij bekend een eigen ondernemersbeweging te starten, ONL. Uit het geloof dat er onvoldoende naar ondernemers wordt geluisterd vanuit Den Haag. Zijn credo. Niet langer kijken wat politiek haalbaar is maar wat economisch en maatschappelijk nodig is. Dat moet anders. En dat kan anders. Ruimte voor ondernemerschap is dringend noodzakelijk. Op 12 oktober presenteerde Biesheuvel een schaduwkabinet van veertien ondernemers en entrepreneurs die een toekomstvisie op Nederland ontwikkelen. Het aangaan van deze uitdaging getuigt van LEF en daarom vinden de jury en de lezers van NUZakelijk dat Hans Biesheuvel de LEF Award 2014 verdient.”


BID Award

"Jos Nijhuis is President en CEO van de Schiphol Group. Nijhuis heeft Schiphol op de kaart gezet als 'Europe's Preferred Airport'. De internationale concurrentiepositie van Schiphol is onder leiding van Nijhuis versterkt. Bovendien heeft hij laten zien in lastige tijden positief resultaat te kunnen boeken: de luchthaven groeit.

Nijhuis heeft een heldere visie over de toekomst van Schiphol. Hij investeert dan ook ruim om de komende jaren een top luchthaven te blijven. De uitbreiding van de luchthaven zorgt voor een impuls voor de werkgelegenheid in de regio.

Hij wordt gezien als een sympathieke en daadkrachtige leider die altijd consensus tracht te creëren, zowel intern als extern. De jury roemt zijn initiatieven om letterlijk en figuurlijk de verbinding met de wereld aan te gaan. Jos Nijhuis mag zich als winnaar van de BID Award met recht dé ondernemer van 2014 noemen.”