19 januari
2016

Over BID

BID Beweging

Bij BID staat vooruitgang centraal. Dit doen we door kennis met elkaar te delen, samen te werken en de publieke- en private sector met elkaar te verbinden. Om de opgedane kennis vast te houden is de BID Beweging in gang gezet. Het doel van deze beweging is het signaleren van knelpunten, het aandragen van verbeteringsmogelijkheden en het gevoel van trots te herstellen.

Het D.O.E.L. van BID
BID is opgebouwd rond vier pijlers: Duurzaamheid, Ondernemerschap, Educatie en Leiderschap: het D.O.E.L van BID. Rond deze vier pijlers zijn vier Themagroepen opgezet. De Themagroepen van de BID beweging laden jaarlijks het evenement op de derde dinsdag van januari en geven input voor de ‘Stand van het Land'.