19 januari
2016

Partners

CIZ

Vanaf 1 januari 2015 is het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) poortwachter voor de Wet langdurige zorg (Wlz). In die nieuwe rol onderzoekt en beoordeelt onze organisatie of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. In aanloop naar 1 januari 2015 is hard gewerkt aan een uitgebreide lijst met onderwerpen die een goede uitvoering van deze taak mogelijk maken. Daarbij heeft innovatie, bijvoorbeeld in onze ICT en werkprocessen, steeds een prominente rol gespeeld. Continu innoveren zien wij als een belangrijk onderdeel van ons werk. Met andere partijen hierover in gesprek gaan en blijven is dan ook aanleiding voor ons om deel te nemen aan BID.