19 januari
2016

Partners

Kadaster

Hoe kun je zorgvoorzieningen het best verdelen over een krimpregio? Hoe kun je door in de stad grond te ruilen kantoorleegstand tegengaan? Hoeveel mensen hebben last van het geluid en de schaduw van een windmolen? Welke loop van een nieuwe snelweg raakt de minste grondeigenaren? Geo-informatie laat het in één oogopslag zien. Het vastleggen van geo- en vastgoedinformatie zit het Kadaster in de genen. Het is onze wettelijke taak om rechtszekerheid te bieden en actuele geografische informatie te verstrekken. Maar het Kadaster is al lang niet meer alleen een opslagplaats voor gegevens. Door het koppelen van data ontstaan nieuwe en verrassende inzichten. Inzichten die markt en overheid kunnen helpen bij het nemen van beslissingen voor diverse (maatschappelijke) vraagstukken. Het Kadaster beschikt over een schat aan data. En: nu ook in 3D.