19 januari
2016

Partners

Nederland ICT

De Nederlandse economie digitaliseert in hoog tempo. Dat biedt grote kansen voor onze economie en voor de samenleving. ICT is de motor van groei en de toepassing van ICT draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Nederland ICT heeft als ambitie dat ons land in 2020 de eerste echt digitale economie van Europa is. In al onze activiteiten zijn we dan ook toekomstgericht. Het partnership met BID past uitstekend in die ambitie. Ook BID kijkt verder dan het hier en nu. Het thema van BID 2016, Talent, benoemt het aspect waarin Nederland bij uitstek onderscheidend kan zijn.