19 januari
2016

Partners

TU Delft

De Technische Universiteit Delft is een broedplaats van talent en activiteit die op wetenschappelijk niveau meespeelt in de wereldtop. Met 20.000 studenten en meer dan 2000 wetenschappers is de TU Delft een instituut waar dag in dag uit wordt onderwezen in - en gezocht naar - oplossingen voor uitdagingen voor de toekomst. Onderzoek reikt van zeer fundamenteel tot zeer toegepast en concentreert zich op terreinen zoals bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid,  mobiliteit, veiligheid en energie. De TU is een actieve partner van het bedrijfsleven en brengt vele start-ups voort via de eigen incubator Yes!Delft.