19 januari
2016

Sprekers

Mark Frequin

Mark_Freguin.jpg

Mark Frequin is sinds december 2011 directeur-generaal Wonen en  Bouwen (tot november 2012 Wonen, Bouwen en Integratie) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is hij voorzitter van VOM, Vereniging voor OverheidsManagement. Hiervoor was hij vanaf 1 februari 2010 directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie bij de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Eerdere functies: Directeur-generaal Energie en Telecom bij het ministerie van Economische Zaken, van januari 2006 tot december 2009, directeur-generaal Telecom en Post bij Economische Zaken (2002 – 2005), directeur-generaal Telecom en Post bij Verkeer en Waterstaat (2002), plv. secretaris-generaal ministerie van Justitie (2000 – 2001) en bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: directeur Primair Onderwijs (1996 – 1999), directeur Bestuur en Beleid (1993 – 1996) en plv. directeur Voortgezet Onderwijs (1988 – 1992). Mark Frequin is sinds 2011 voorzitter van de VOM (Vereniging voor Overheidsmanagers), debatleider van Reuring!Café’s en schrijver van de boeken ‘Met ministers op de tandem’ en ‘Ja Minister – Nee Minister’. Mark Frequin studeerde sociale/economische geografie/planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.