19 januari
2016

Thema's

Duurzaamheid

De term duurzaamheid krijgt een steeds centralere rol binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid. Niet langer draait duurzaamheid alleen om het milieu, maar staat de term gelijk aan hoe je als mens en organisatie op de juiste manier omgaat met je omgeving. Daarbij spelen mens en milieu steeds minder een ondergeschikte rol aan de korte termijn winst. Een organisatie die deze drie factoren in balans heeft, zal immers op de lange termijn beter presteren.

Rol Themagroep Duurzaamheid
In de omschakeling naar een duurzame samenleving hebben burgers, bedrijven en overheid ieder hun eigen rol. Waar burgers steeds meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen, voeren Nederlandse bedrijven wereldwijd de Dow Jones Sustainability Index aan en heeft de overheid de rol om te zorgen voor een level playing field en een kennismaatschappij die innovatie stimuleren. In de Themagroep Duurzaamheid worden ontwikkelingen en best practices besproken die op dit onderwerp voorop lopen. De groep probeert krachten te bundelen en initiatieven te versterken die een duurzame samenleving in Nederland dichterbij brengen.

Klik hier voor de Position Paper van de Themagroep Duurzaamheid